Utlysning driftsavtale kjøkken 2024

Bilde av kulturhuset

I forbindelse med at driftsavtalen på kjøkkendrift på Sunndal kulturhus løper ut 31. august 2024, ønsker vi å komme i kontakt med aktører som kan være interessert i å komme med tilbud på driftsavtalen.

Avtalen omfatter:

 • All levering/produksjon av mat og drikke ved kurs/konferanser og andre arrangementer ved Sunndal Kulturhus
 • Ansvarlig for IKT mat med nødvendig dokumentasjon og godkjenninger fra Mattilsynet.
 • Inneha skjenke- og serveringsbevilling og stå ansvarlig for all skjenking og servering ved Sunndal kulturhus.
 • Samarbeide med kulturtjenesten om gjennomføring av større og mindre arrangementer

Avtalens omfang:

 • Omsetning kjøkken, svært variabelt, avhengig av hvilke arrangementer som kommer
 • Husleie faktureres direkte fra Sunndal kommune for leie av lokaler til servering.
 • Omsetning av alkohol.
 • Eget cateringsalg, omfanget avhengig av egen driftsmodell.

Rammebetingelser:

 • Levere mat/servering ved forhåndsbestilte arrangementer alle dager fra 0800 til 2300 (0200).Dette kan være alt fra barnedåper til begravelser, og større konferanser.Blir eneleverandør av mat og drikke på kulturhuset. 2. etasje, og ved behov i 1. etasje.
 • Ved driftsoperatørs egne arrangementer, betales husleie for benyttede rom, dette etter vedtatte leiepriser.
 • Strømutgifter for kjøkken faktureres driftsoperatør etter medgått forbruk.
 • Kjøkkenet stilles vederlagsfritt til disposisjon og et lite varelager må overtas etter avtale.
 • Det inngås en 5-årig avtale med 6 mnds gjensidig oppsigelse.
 • Virksomheten må kunne være lærlingebedrift.

Vekting ved valg av leverandør:

 1. Erfaring med gjennomføring av større selskaper, referanser
 2. Faglige kvalifikasjoner
 3. Serviceinnstilling

Konkurransegrunnlag:

 • Aktuelle driftsoperatører kalles inn til drøfting og den som utfra følgende kriterier er best skikket velges som leverandør:
 • Erfaring med gjennomføring av større selskaper, referanser
 • Faglige kvalifikasjoner
 • Serviceinnstilling
 • Lærlingebedrift

Fremdriftsplan:

 • Annonseres i lokalavisene uke 16.
 • Frist for å melde sin interesse 16. mai.
 • Drøftingsmøter med aktuelle driftsoperatører uke 20 og 21.
 • Ny driftsoperatør på plass 1. september eller så snart som praktisk mulig.

Ta kontakt eller meld din interesse i rundt denne avtalen ved å sende epost til kulturhusleder på steinar.husby@sunndal.kommune.no, eller ta kontakt på telefon 905 88 438 for mer informasjon.

pdf versjon