Smittevernstiltak mot Koronavirus ved Sunndal kulturhus

korona gallery

Sunndal kulturhus forholder seg til folkehelseinstituttets krav for smittevern. Tiltakene vi gjennomfører er godkjent av smittevernsoverlegen i Sunndal kommune og blir kontinuerlig oppdatert etter nye tiltak og endringer på regler.

Nedenfor kan dere lese smittevernsplana for billettsalg, møter og arrangement, samt mulighetene for refusjon av billetter i situasjoner hvor billetteiere av smittvernsrelaterte tiltak ønsker å få refusjon.

Oppdatert 16.4.2021.

Billettkjøp

Det skal være en meter eller et setes avstand mellom kohorter.

Maks antall publikum ved arrangement i faste/fastmonterte stoler er på 100 i Hovshall, 30 i Keila. Med arrangement med mer enn ti personer skal det være faste, tilviste plasser med maks 50 personer i Støgu, maks 15 personer i Nebba Nuten, Slåa og i Toppheis.

Arrangør registrerer navn og informasjon på kontaktperson for kohort ved ankomst.

De som kjøper billetter på nett har ansvar for å opplyse om hvem de eventuelt kjøper billett for.

Ved publikums- innslipp/utslipp

Godt renhold av sal/publikumsområde før arrangement.

Antibac tilgjengelig ved alle innganger.

Avstandsmerker på gulvet ved kø-steder

Ved utslipp fra Hovshall på større arrangement åpnes nødutgangsdørene mot torget for utslipp.

Utleie av møterom

Ved utleie av møterom til konferanser, møter og andre arrangementer, skal arrangør i samarbeid med kulturhuset følge husets smittevernstiltak.

Arrangør må skrive besøkslister og opprettholde generelle smittvernsregler underveis i sine aktiviteter.

Kulturhuset sørger for godt renhold av rom før arrangementet, samt tilgang på antibac ved alle innganger.

Prosedyre for refundering av billetter i gavekort:

Finn frem billettnummeret på billettene dine. de skal stå både på de fysiske billettene og ebillett-kvitteringene.

Vi ønsker også Navn og telefonnummer, som vi kan skrive på konvoluttene vi vil lage med gavekort til dere.

Ta kontakt på en av disse kanalene:

1. Kiosken på Sunndal kulturhus i åpningstidene. Enten ved oppmøte eller på tlf: 916 94 701.

åpningstider Kiosk Sunndal kulturhus:

- Tirsdag til fredag og søndag: kl 1600-2100

- Lørdag: 1200-1500

2. Sunndal folkebibliotek mellom kl 1000 - 1600. Enten ved oppmøte eller på tlf: 901 35 785

 

3. Hvis disse løsningene viser seg vanskelige, send en epost med ebiletter eller billettnummeret til steinar.husby@sunndal.kommune.no eller ta kontakt på 905 88 438.

 

Offentlige kilder:

FHI sine fakta, råd og tiltak: Arrangementer, samlinger og aktiviteter(oppdateres): link

melding fra regjeringen 23.3.2021 angående antall gjester i offentlige kulturbygg: link