Filmweb
Sunndal kulturhus
Meny
 
Info
  Telefonbestilling billetter:
71699165

Telefonbestilling lokaler 71699000

Kjøkken/catering: 411 27 363

Kulturhusarbeidere: 71699178

Kulturhusleder/kinosjef: 71699174

 

 


  Kulturtjenesten

KULTURTJENESTEN er Sunndal kommunes kulturavdeling. Denne siden er under utvikling, og vil etterhvert oppdateres med informasjon om alt Kulturtjenesten kan by på.

Sunndal Ungdomssenter, også kalt Kjellarn

Vi har ansvaret for drift og innhold i:

Sunndal Folkebibliotek

Sunndal Svømmehall

Sunndal kulturhus

Sunndalsøra kino

Sunndal ungdomssenter

Sunndal kulturskole

Sunndal Sportshall

Idrettsanleggene

med mer.

Tjenesten ledes av kultursjef Ole Magne Ansnes.

Kulturtjenesten er lag og organisasjoners støttespiller. Tjenesten administrerer en rekke tilskuddsordninger til hjelp for frivilligheten.

Fra Kulturskolens Abba-forestilling 2. april 2008
 
Fra kulturskolens oppsetting av CHICAGO, mars 2007
 
 
Kolofon
Avdelingsleder kultur: Marianne Furu Høydal
Kulturtjenesten